0

ഹെലോ ആപ്പ് ഫേസ് ബുക്കിനെ മറികടക്കുമോ?

ഹെലോയോട് ഒരു നെഗറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റിയാണ് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത്. ഷെയർ ചാറ്റ് പോലെ ഒരു സംഗതി…അല്ലെങ്കിൽ ഡെയ്ലിഹണ്ട് പോലെ ഒരു അഗ്രഗേറ്റർ എന്നു മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചത്.
തുടക്കം മുതൽ ഹെലോയിൽ എക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നയപരമായ കാരണങ്ങളാൽ അതിൽ കാര്യമായ ശ്രദ്ധയൂന്നിയിരുന്നില്ല. ആ നയം തന്നെ തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കാരണം ഹെലോ ഒരു അഗ്രഗേറ്ററേ അല്ല.(അഗ്രഗേറ്റർ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചിലർ അപ്രഖ്യാപിത വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു).


ടോപ്പിക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹെലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടന്റിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അൽഗൊരിതമാണെന്ന് ചുരുക്കം. ഇപ്പോൾ ഫേസ് ബുക്കിൽ പോസ്റ്റുകൾ കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഹെലോയെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നതു കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ്സിലല്ലേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ….

1 പ്രാദേശികഭാഷകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ആപ്പിൽ 14 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ലഭ്യമാണ്..

2 കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഹെലോയ്ക്ക് 50 മില്യൺ ആക്ടീവ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ‍25 മില്യനിൽ നിന്നും കേവലം ആറു മാസം കൊണ്ടാണ് 50 മില്യനിലേക്ക് കുതിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണം..

3 ഇന്ത്യൻ യൂസേഴ്സിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന അൽഗൊരിതം. വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റീച്ച്. നിങ്ങൾക്ക് 10 ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളൂവെങ്കിലും സ്റ്റോറി കറക്ട് ടോപ്പിക്കുകൾക്കുള്ളിലാക്കിയാൽ ആയിരകണക്കിനാളുകളിൽ എത്തും.

250 മില്യനോളം ആക്ടീവ് യൂസേഴ്സ് ഉള്ള ഫേസ് ബുക്കിനെ ഹെലോ എന്തു ചെയ്യാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് ഈ പോക്കു പോയാൽ ഹെലോ മറികടന്നു പോകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സുക്കറണ്ണാ താമസിയാതെ കത്തിക്കൽ തീരും.

shinod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *