Uncategorized

ഓഹരി വ്യാപാരത്തിന് ഒരു ബജറ്റ്


നിങ്ങള്‍ ഓഹരി വിപണിയില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഡി.പി എക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ഉള്ള പണമ്ലെലാം അവിടെ നിക്ഷേപിച്ച്, പിന്നീട് പണമെല്ലാം പോയോ,,എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആയിരങ്ങളില്‍ ഒരാളാവാതിരിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ?
നിക്ഷേപകരെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. കൈയില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് നീക്കിയിരിപ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പ്രതിമാസം ഒരു നിശ്ചിതതുക നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തയ്യാറുള്ളവരാണ് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം.
കൈയിലോ ബാങ്കിലോ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന പണുളളവരും ഗോള്‍ഡ് ലോണിയിലൂടെയോ ചിട്ടിയിലൂടെയോ തുക സമാഹരിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവരുമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടത്.

ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഈ വിഭാഗത്തിന് ഡി.പി എക്കൗണ്ട് തുറന്നതിനുശേഷം വാങ്ങാന്‍ ഏറ്റവും യോജിച്ച രണ്ടോ മൂന്നോ ഷെയറുകള്‍ കണ്ടെത്തണം. ഉദാഹരണത്തിന് 2000 രൂപയാണ് ഒരു മാസം നിക്ഷേപിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ. ഉദാഹരണത്തിന് ഫെഡറല്‍ ബാങ്കില്‍ ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് 2000 രൂപ വച്ച് നിക്ഷേപിച്ചു വരുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് എത്ര ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം.
ജനുവരിയില വില 256 രൂപയാണെന്നിരിക്കട്ടെ.നമുക്ക് ഏഴ് ഓഹരികളാണ് 2000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുക. ജൂലൈ വരെ നമുക്ക് പ്രതിമാസം 7 ഏണ്ണം വീതം വാങ്ങാന്‍ പറ്റും. തൊട്ടടുത്ത മൂന്നു മാസം ആറെണ്ണം വീതവും.(കാരണം ഓഹരിയുടെ വില കൂടുന്നുണ്ട്) അതിനടുത്ത മാസങ്ങളില്‍ നാലെണ്ണം വീതവും വാങ്ങി വയ്ക്കാം. 49+18+8=75 ഓഹരികള്‍ കൈയിലായി. ഇനി എത്ര തുക ചെലവായിയെന്ന് നോക്കാം. 12×2000=24000.00rs. ഇനി ഇപ്പോള്‍ ഷെയറിനുള്ള വില നോക്കാം. 495.65 രൂപയാണ്. അപ്പോള്‍ 75 ഓഹരികളുടെ വില 37173.75 രൂപയാണ്. ലാഭം 17173.75 രൂപ. ഇനി ശതമാനകണക്കില്‍ നോക്കിയാല്‍ ലാഭം 52 ശതമാനത്തോളം വരും. ഇത്രയില്ലെങ്കിലും ബാങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഓഫിസിലും ഇട്ടാല്‍ കിട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ ഇരട്ടിയെങ്കിലും കിട്ടും.

ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെ പരിഗണിക്കാം. ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് 50000 രൂപയാണ്. ഈ തുകയെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരം തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 20000+20000+10000. എന്ന ക്രമത്തില്‍ പണത്തെ ഭാഗിക്കണം. 20000 ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപത്തിലും 20000 ട്രേഡിങിനും 10000 റിസര്‍വ് മണിയായും മാറ്റി വയ്ക്കുക.
ഏറ്റവും മികച്ച ഓഹരികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അതില്‍ ഏറ്റവും മികച്ചതേതെന്ന് കണ്ടെത്തി വേണം ദീര്‍ഘകാലനിക്ഷേപത്തിനൊരുങ്ങാന്‍. ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഓഹരി വിദഗ്ധന്റെ സേവനം തേടാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഡിഷ് ടിവിയുടെ ഓഹരിയിലാണ് നിങ്ങള്‍ ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് അത് വളര്‍ന്ന് 37390 രൂപയായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങള്‍ക്ക് അധികം ലഭിക്കുന്നത് 17390 രൂപയാണ്.
ഇനി ട്രേഡിങിനായി മാറ്റിവച്ച തുകയെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം. ഒരു ഓഹരി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ ഒരു വളര്‍ച്ചാനിരക്കും നിങ്ങള്‍ കാണണം. അത് ചുരുങ്ങിയത് 1 ശതമാനമായികൊള്ളട്ടെ. ഇങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടുമ്പോള്‍ പ്രതിമാസംം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമുക്ക് അഞ്ച് ട്രേഡിങുകള്‍ നടത്താന്‍ കഴിയും. അത് ഉയര്‍ന്ന വിപണിയിലായാലും താഴ്ന്ന വിപണിയിലായാലും. കാരണം എപ്പോഴും ലാഭം മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. സ്‌റ്റോപ്പ് ലോസ് വച്ചുവേണം ഓഹരികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ 20000 ഒരു മാസം അഞ്ച് ട്രേഡിങ് നടത്തിയാല്‍ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ വാങ്ങല്‍ നടന്നുവെന്ന് കരുതാം. ഒരു ലക്ഷത്തിന്റ 1 ശതമാനമായി നമ്മള്‍ മനസ്സില്‍ കണക്കുകൂട്ടിനോക്കിയാല്‍ ലഭിക്കുന്ന പണം 1000 രൂപ. പ്രതിവര്‍ഷം 12000 രൂപ.
ഇനി റിസര്‍വ് പണം എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മള്‍ മികച്ച ഓഹരികള്‍ വാങ്ങിയാലും ചിലപ്പോള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായ കാരണങ്ങളാല്‍ വില കുറഞ്ഞേക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ ഓഹരിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉറച്ചവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില്‍ 10000 രൂപയ്ക്ക് കൂടി അതു തന്ന വാങ്ങാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ നേരത്തെ വാങ്ങിയ ഉയര്‍ന്നവിലയും രണ്ടാമത് വാങ്ങിയ താഴ്ന്ന വിലയും ചേര്‍ന്ന് ഓഹരി വില ആവറേജ് ചെയ്യപ്പെടും. മികച്ച ഓഹരിയായതുകൊണ്ട് വില പെട്ടെന്ന് ഉയരുകയും ആ ഓഹരികള്‍ വിറ്റൊഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ആദ്യം വാങ്ങിയ വിലയിലെത്തികഴിഞ്ഞാല്‍ 10000 വീണ്ടും റിസര്‍വ് മണിയാക്കി മാറ്റിവയ്ക്കാം.
ഇത്തരത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം 17390+12000. ലാഭം ഇവിടെ 60 ശതമാനത്തോളം. ഇത് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയം മാത്രമാണ്. ഇതില്‍ വ്യക്തിപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ഓരോരുത്തര്‍ക്കും അവരുടെതായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.