ആധാറിനെ എല്ലായിടത്തും ഘടിപ്പിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം?

ആധാര്‍ എന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടു വന്ന സംഗതിയാണ്. ചില അന്തം കമ്മികളെയും സംഘികളെയും പോലെ അതുകൊണ്ടു മാത്രം അതിനെ എതിര്‍ത്തിരുന്നില്ല. ബിജെപിക്കാര്‍ ഒരു കാലത്ത് എതിർ പ്രചാരണം പോലും നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഭരണമേറ്റെടുത്ത ഉടനെ അവരും ആധാറിന്റെ ആളുകളായി.
 
ആധാര്‍ എന്നത് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ, അനേകം രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇതിനു സമാനമായ സംവിധാനമുണ്ട്.. ആധാറിനെ അന്നും ഇന്നും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതിനെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബാങ്കുമായും പാന്‍കാര്‍ഡുമായും ക്ഷേമപദ്ധതികളുമായും എല്ലാം..
 
പതുക്കെ പതുക്കെയാണെങ്കിലും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരു യൂനിക് നമ്പര്‍ എന്ന ആശയം നടപ്പാക്കണം. അതിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടണം. ഇത്തരം ഘടിപ്പിക്കലിലൂടെ മാത്രമേ ആധാറിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കൂ.. വാസ്തവത്തില്‍ ഒരോ ആഡിങും ചെക്കിങാണ്. സാധാരണക്കാരനായ എനിക്ക് ആധാര്‍ എവിടെയെങ്കിലും ഘടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിന് കൃത്യമായി നികുതിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.