എന്താണ് മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ ?


മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞുതരാം. ഓഹരിയില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓഹരികളെ കുറിച്ചും വിപണിയെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലെങ്കില്‍ എന്തു ചെയ്യും? തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരുടെയും വിദഗ്ധരുടെയും ഉപദേശം ആവശ്യമായി വരും. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച നിക്ഷേപ മാര്‍ഗ്ഗമാണ് മ്യൂച്ചല്‍ഫണ്ട്. നിങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിയ്ക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് മ്യൂച്ചല്‍ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഓഹരികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയും പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ലാഭം കിട്ടേണ്ടത് ഇത്തരം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാധ്യത കൂടിയായതിനാല്‍ വളരെ കരുതലോടെ മാത്രമേ അവര്‍ നിക്ഷേപം നടത്തൂ. ചില…

Read More »
forex trading tips

Capital CFDs: Company Profile


Capital CFDs is a forex trading company dealing with financial services. The company is a part of London Capital Group and was started in 2010. Within a short period of time the company has climbed the steps of success and has gained the position of the leading company in trading in UK. The company has offices in places like Australia,…

Read More »

B forex-Company Profile


The company believes in providing outstanding customer services while maintaining the values of excellence and leadership. The services are customer centric and are aimed to provide better trading experience to then customers. The company endeavours to become the global leaders in forex trading and wants to be the service provider for every client on a local as well as global…

Read More »

Fresh Jobs in UAE


Auditor for UAE Nationals Only Dubai – Fellowship Program RETAIL SALES STAFF (Male or Female) Filipino Retail staff are required urgently Dredging Superintendent/ Dredge Project Engineer UAE tail Sales Associates – UAE http://jobcloud.in/career/uae/

Read More »
forex trading tips

AxiCorp-Offering Innovative Online Financial Products and Services


AxiCorp Financial Services Pty Ltd is an Australian company that came into existence in the year of 2001 to acquire and operate a foreign exchange business. It later expanded to provide innovative online financial products and services such as CFD trading, Forex trading, trading indices, gold, oil and silver. AxiCorp has an Australian Financial Services Licence No 318232 which authorises…

Read More »

Accent Forex


Accent Forex is a forex trading company that was established in 2010. The company has office in UK. The mother company is Butenix Capital Ltd. Accent Forex aims to provide outstanding services in the field of financial trading. The company endeavours to provide transparent and customer centric services in a professional manner. The company uses the latest technology in its…

Read More »