വൻകിട കമ്പനികളിലെ മൂന്നു തരം ജീവനക്കാർ.

1 മിസ്റ്റർ വിധേയൻ/വിധേയ:.. ഇയാൾ റേറ്റിങിനെ കുറിച്ചോ ഇംക്രിമെന്റിനോ കുറിച്ചോ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇയാൾ കൊടുക്കുന്ന പണി ചെയ്യും. കിട്ടുന്ന ശമ്പളവും ഇംക്രിമെന്റും കൈപറ്റും. മിണ്ടാതെ പണിയെടുത്ത് ജീവിയ്ക്കും. ഇത്തരം വിധേയന്മാരായ ജോലിക്കാർക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാം. സാമ്പത്തികമായി വലിയ വളർച്ചയൊന്നും കാണില്ല. പക്ഷേ, ജോലിക്ക് യാതൊരു ഭീഷണിയും കാണില്ല.അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാം. പരാതിയും കാണില്ല.

2 മണിയടി വീരൻ/വീരത്തി: രണ്ടാമത്തെ ചില വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. ഇവർ എപ്പോഴും മാനേജരെ അല്ലെങ്കിൽ ടീം ലീഡിന്റെ സ്തുതിപാഠകരായിരിക്കും. മാനേജർ എന്ത് അറുബോറൻ സംഗതി പറഞ്ഞാലും അത് കേട്ട് ചാടി ചാടി ചിരിക്കും. ഇവർക്ക് നല്ല ഇംക്രിമെന്റ് കിട്ടും. കാര്യമായ ജോലിയും കാണില്ല..പെട്ടെന്ന് പ്രമോഷനും കിട്ടും. മാനേജർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ജോലിക്ക് ഭീഷണിയും കാണില്ല. പക്ഷേ, കമ്പനി ഇത്തരക്കാരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ആ മാനേജരെ വലിച്ചെറിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ കൂട്ടരെയും വലിച്ചെറിയും..കഴിവും സ്വന്തം ലീഡിനെ പുകഴ്ത്താനും കഴിയുന്ന ഇത്തരം വീരന്മാരെ സൂക്ഷിക്കണം.

3 റിബൽ മാൻ അല്ലെ റിബൽ വുമൻ-. തുടർച്ചയായി വ്യവസ്ഥിതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും. മാനേജർ പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ വിളിച്ചു പറയും. വാക്കു തർക്കത്തിലേർപ്പെടും.. ഭീഷണിയ്ക്ക് മുന്നിലൊന്നും ഇവർ വീഴില്ല. കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്യും. ഇംക്രിമെന്റ് വേണ്ടത്ര കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനു ബഹളം വെയ്ക്കും. താരതമ്യം ചെയ്യും. . തുടർച്ചയായി രാജി ഭീഷണി മുഴക്കും. ചിലപ്പോൾ രാജിവെച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പുതിയിടത്തും ഇയാൾ ഇതേ ജോലി തന്നെ ആവർത്തിക്കും. കാരണം കമ്പനി മാറുന്നുവെന്നതുകൊണ്ട് ടാർജറ്റും പ്രഷറും പക്ഷപാതവും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടവർ ചിലപ്പോൾ കമ്പനികൾ ചാടി ചാടി ഗതികിട്ടാതെ അങ്ങനെ ജീവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ മാറും.. സ്ഥിരം അസംതൃപ്തരാകും ഇവർ… ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം: റിബലായി നിൽക്കുന്നവരെ കമ്പനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടീം ലീഡോ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റോ വേണം.എങ്കിൽ മാത്രം.. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലെ കരടായി മാറും.. രണ്ടു കൂട്ടരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ റിബലിനേക്കാളും നല്ലത് ഒന്നും രണ്ടും മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്..
ഇതിൽ തീർച്ചയായും ഞാനൊക്കെ കുറെയെങ്കിലും മാച്ചാവുക മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് പക്ഷേ, പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരിക്കലും കമ്പനിയിൽ സംസാരിക്കാറില്ല.. സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്…. നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ടീംസ്..