ഗൂഗിള്‍ ആഡ്‌സെന്‍സ് എക്കൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന്‍


ഗുഗിള്‍ ആഡ്‌സെന്‍സ് എക്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതു നിലനിര്‍ത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും നിസ്സാരകാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് എക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ചില കാരണങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1 സ്വന്തം ആഡ്‌സെന്‍സ് എക്കൗണ്ട് പരസ്യങ്ങളില്‍ ഒരു കാരണവശാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പരസ്യത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കരുത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൂളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്.

2 ഒരിക്കലും ആഡ്‌സെന്‍സ് കോഡുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിനും ഭംഗിക്കുമനുസരിച്ച് ആഡ്‌സെന്‍സ് കോഡുകളിലെ വലിപ്പം, കളര്‍ എന്നിവയില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ ശ്രമിക്കരുത്.

3 മൂന്ന് ആഡ് യൂനിറ്റുകളും മുന്നു ആഡ് ലിങ്കുകളോ രണ്ട് ആഡ്‌സെന്‍സ് സെര്‍ച്ച് ബോക്‌സുകളോ മാത്രം ഒരു പേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ പരസ്യം കൊടുത്താല്‍ അവ പേജില്‍ ദൃശ്യമാവില്ല.

4 ആഡ്‌സെന്‍സിനു സമാനമായ പരസ്യങ്ങളോ പരസ്യസേവനങ്ങളോ ഒരു പേജില്‍ ഒന്നിച്ചു ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരിക്കുക.

5 നിങ്ങളുടെ എക്കൗണ്ടിനുള്ളിലുള്ള സി.ടി.ആര്‍, സി.പി.എം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ പരസ്യമാക്കാതിരിക്കുക. ഓണ്‍ ലൈനില്‍ ഇവ പരസ്യപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

6 പരസ്യം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ലേബലുകള്‍ക്ക് സ്‌പോണ്‍സേര്‍ഡ് ലിങ്ക്‌സ്, അഡ്‌വെര്‍ട്ടൈസ്‌മെന്റ് എന്നീ പേരുകള്‍ മാത്രം നല്‍കുക.
7 ആഡ്‌സെന്‍സ് പരസ്യങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ന്യൂ പേജ് ഓപ്ഷനുകള്‍ നല്‍കാതിരിക്കുക.
8 വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ പരസ്യം നല്‍കുന്നതിന് ഒരൊറ്റ ആഡ്‌സെന്‍സ് എക്കൗണ്ട് മതി. കഴിയുന്നതും ചാനലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി സൈറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ ഏത് സൈറ്റില്‍ ഏത് പരസ്യം എത്ര വരുമാനം ലഭിച്ചുവെന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കും.
9 പരസ്യം നല്‍കുന്നവര്‍ ഉള്ളടക്കം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്ററൊന്നുമില്ലാത്ത വെല്‍ക്കം പേജുകളില്‍ പരസ്യം കൊടുക്കരുത്.
10 പരസ്യ യൂനിറ്റിന് മറച്ചുകൊണ്ട് മാസ്‌കുകളോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തടസ്സമോ ഉണ്ടാവാന്‍ പാടില്ല.

11 താങ്കളുടെ പരസ്യം ഒരിക്കലും ഇമെയിലായി ആര്‍ക്കും അയച്ചുകൊടുക്കരുത്.
12 ഉള്ളടക്കമില്ലാത്ത പേജുകളെ പോലെ തന്നെ ചില ഉള്ളടക്കമുള്ള പേജുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അശ്ലീലം, സ്പര്‍ധ, അക്രമം അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ സൈറ്റുകളില്‍ പരസ്യം കൊടുക്കരുത്.
14 തുടര്‍ച്ചയായി പരസ്യകോഡുകള്‍ മാറ്റിനല്‍കുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ല.
15 ആഡ്‌സെന്‍സ് താങ്കളുടെ ഭാഷ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാത്ത ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആ പേജില്‍ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.

Certified PHP/MySQL web developer course

This course has been developed in collaboration with dozens of hiring companies in India and U.S. to prepare fresh graduates to work as php/mysql web developers.
There are more then 200 companies in India who hire fresh graduates for web development using php and mysql. Normally companies have to give 2-3 months of full time training in php and mysql to new hires. This course provides this real life training for web development before graduates join a company. This will help the companies save 3 months of time and 50,000 to 100,000 Rs that companies spend in salaries and training of fresh graduates before they become productive.
We do not expect our students to memorize some concepts or trick questions or programming examples to pass a test. We prepare them to be real software developer where they are able to fix existing code, develop new code to build web applications, document and be able to explain what their code or someone else code does.
We require that students have access to a laptop or PC to install required software and work on real problems as part of this course. Students also learn html,css , javascript and smarty because all this is needed for a web developer along with php and mysql.
Course consist of prepared lecture notes, videos of lectures, live access to teachers for 12 hours a day, hundreds of real life assignments plus sharing of best assignments from class.
Software development is essentially a group activity; so students take part in group discussions, learn to comment on each others code and work on group projects to prepare for working as web developers.
Hiring companies have access to all the assignments and projects done by students so they can select best overall programmers for their jobs, just not the students who score well in exams or can talk well in interview.
Who can take the course?
Course is open to working professionals, recent graduates & students. No previous programming experience is required.
Only requirement is that students have a strong desire to have a career as web developer and be willing to work real hard in learning and doing all assignments.This course has been developed in collaboration with dozens of hiring companies in India and U.S. to prepare fresh graduates to work as php/mysql web developers.

There are more then 200 companies in India who hire fresh graduates for web development using php and mysql. Normally companies have to give 2-3 months of full time training in php and mysql to new hires. This course provides this real life training for web development before graduates join a company. This will help the companies save 3 months of time and 50,000 to 100,000 Rs that companies spend in salaries and training of fresh graduates before they become productive.
We do not expect our students to memorize some concepts or trick questions or programming examples to pass a test. We prepare them to be real software developer where they are able to fix existing code, develop new code to build web applications, document and be able to explain what their code or someone else code does.
We require that students have access to a laptop or PC to install required software and work on real problems as part of this course. Students also learn html,css , javascript and smarty because all this is needed for a web developer along with php and mysql.
Course consist of prepared lecture notes, videos of lectures, live access to teachers for 12 hours a day, hundreds of real life assignments plus sharing of best assignments from class.
Software development is essentially a group activity; so students take part in group discussions, learn to comment on each others code and work on group projects to prepare for working as web developers.
Hiring companies have access to all the assignments and projects done by students so they can select best overall programmers for their jobs, just not the students who score well in exams or can talk well in interview.Who can take the course?
Course is open to working professionals, recent graduates & students. No previous programming experience is required.
Only requirement is that students have a strong desire to have a career as web developer and be willing to work real hard in learning and doing all assignments.

For more details Please call 9947707750

വി.എസ് മല്‍സരിക്കുന്നതും മല്‍സരിക്കാതിരിക്കുന്നതും

വി.എസ് എന്നത് ആദര്‍ശപുരുഷനാണെന്ന അഭിപ്രായം ആര്‍ക്കുമില്ല. പക്ഷേ, ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വേര്‍തിരിവ് നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും വികസനവും ജനപക്ഷ വികസനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പുറത്തുകൊണ്ടു വരുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. കരുണാകരനുശേഷം നെഞ്ചുറപ്പോടെ നാലാള്‍ തനിക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നു പറയാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു നേതാവാണ് വി.എസ്. അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മല്‍സരിക്കുന്നതും മല്‍സരിക്കാതിരിക്കുന്നതും പാര്‍ട്ടി തീരുമാനമാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിനു സീറ്റു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് പകല്‍ പോലെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്. അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും ഗുണ്ടായിസവും മാത്രം കൈമുതലാക്കിയ ഒരു സംഘം പാര്‍ട്ടിപിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് സാമാന്യജനത്തിനു നീതി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്നുകില്‍ പണമോ,, അല്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ശിങ്കിടിയോ ആയവര്‍ക്കു മാത്രം മെച്ചം കിട്ടുന്ന കാലമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയും തമ്മില്‍ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത കാലം. അച്ചടക്കം അച്ചടക്കം എന്ന ഓലപ്പാമ്പിനെ കാട്ടി വി.എസിനെ മെരുക്കിയവര്‍ക്ക് ചികഞ്ഞു നോക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സിലാക്കും.. നിങ്ങള്‍ അച്ചടക്കലംഘനമെന്നു വിധിയെഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് വി.എസ് എന്ന മനുഷ്യനെ വളര്‍ത്തിയത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ തെറ്റു പറ്റിയത് വി.എസിനോ പാര്‍ട്ടിക്കോ…പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടാണ് വി.എസിന് സീറ്റ് നിക്ഷേധിക്കുന്നതെങ്കില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും അദ്ദേഹം വേണമെന്ന് പാര്‍ട്ടിക്ക് വാശിപിടിക്കാനാവില്ല. ചിലര്‍ക്കുവേണ്ടി പാര്‍ട്ടി സൗകര്യപൂര്‍വം മറക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. വി.എസ് മാത്രേ ഇന്നു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഒരു ജനകീയ നേതാവുള്ളൂവെന്ന സത്യം. ബാക്കിയെല്ലാം എസി റൂമുകളില്‍ ഉറങ്ങുന്ന എക്‌സിക്യുട്ടീവ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരാണ്. ടിവി ക്യാമറ ഓണായാല്‍ മാത്രം ആക്ടിവാകുന്നവര്‍….